Hvad er verdensmålene?

Verdensmålene blev oprettet af FN i 2015, hvor 17 mål blev opstillet i håb om at forbedre verdenen inden 2030.

Se hele kollektionen længere nede

Hvorfor er vi involveret?

Vi er en del af den bevægelse, der bygger bro mellem mode og bæredygtighed. Vi er klar over, at mode er den næststørste forurenende industri i verden, og derfor ønsker vi at hjælpe med at opbygge et fællesskab af modeforbrugere, der engagerer sig på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Verdensmålskollektionen

Vi har fortolket Verdensmålene som 17 symboler, der er enkle og smukke. Vi ønsker, at du skaber en stærk forbindelse til målene og hjælper med at gøre dem til en realitet i 2030. Vi tror på, at mund- til-mund metoden og sociale medier er i stand til at sprede vigtige budskaber over hele verden. Verdensmålskollektion giver dig mulighed for at vise din aktivisme på en diskret, elegant og raffineret måde. Smykkerne appellerer til os alle, uanset om det er en halskæde, et armbånd, en ring eller et par øreringe.

 

#1 - afskaf fattigdom

Afskaffelsen af fattigdom indebærer en målrettet indsats overfor sårbare grupper, øget adgang til basale ressourcer og tjenesteydelser samt støtte til samfund, der er ramt af konflikter og klimarelaterede katastrofer.
Det smykke, vi har valgt til dette mål, er gudinden Abundantia, der repræsenterer velstand for alle med hendes overflødighedshorn.

#2 - STOP SULT

Desværre er sult en enorm barriere for udvikling i mange lande. Afskaffelsen af sult kræver internationalt samarbejde for at sikre investeringer i infrastruktur og teknologi, som kan forbedre landbrugets produktivitet. Vi har valgt det vestafrikanske symbol på samvær og stabilitet, Bese Saka, som vores smykke for dette vigtige mål.

#3 - sundhed & trivsel

På trods af utrolige fremskridt dør årligt flere end 6 millioner børn, før de fylder 5 år, hundredvis af kvinder dør i barselssengen, og AIDS er den største dødsårsag blandt unge i Afrika syd for Sahara. Disse dødsfald kunne undgås gennem bedre forebyggelse og behandling, uddannelse, immuniseringskampagner, samt seksuel og reproduktiv sundhed.
Smykket for dette mål; et hjerte med en hjerterytme på tværs, er et symbol på, at vores hjerter slår i takt for en sundere fremtid. 

#4 - Kvalitetsuddannelse

Uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede metoder for bæredygtig udvikling. Målet skal sikre, at alle børn fuldfører en gratis primær og sekundær skolegang inden 2030, og at kønsrelaterede og økonomiske uligheder fjernes med henblik på at opnå universel adgang til en videregående uddannelse af høj kvalitet.

Vi har valgt uglen som symbol på visdom og uddannelse.

 

#5 - ligestilling mellem kønnene

Større ligestilling og en styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder er afgørende for at fremskynde bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder.
Vores smykke for dette er et hjerte med et lighedstegn i centrum, for at vise at vi alle er lige.

#6 - rent vand og sanitet

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som forventes at øge med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne. Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand til alle inden 2030 kræver blandt andet, at vi beskytter og genopretter vandrelaterede økosystemer samt investerer i infrastruktur.
En smuk, klar blå vanddråbe, repræsenterer det rene vand vi alle har brug for.

#7 - bæredygtig energi

Hver femte person mangler stadig adgang til elektricitet, og fordi efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden. Universel adgang til elektricitet til en overkommelig pris inden 2030 kræver investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk energi.
Denne medaljon er beregnet til at være et strålende, levende symbol på ren energi. Bær det og giv dig selv ny energi.

#8 - ANSTÆNDIGE JOBS & ØKONOMISK VÆKST

Målet søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse, er nøglen til dette. Samtidig er det vigtigt at udrydde tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel.
Dette, lille gyldne hammer-smykke, er et simpelt symbol på alt det arbejde, vi stræber efter at udføre.

#9 - INDUSTRI, INNONVATION & INFRASTRUKTUR

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer, bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere, og det samme bliver væksten af nye industrier og informations- og kommunikationsteknologier.
Fremtiden giver mange udfordringer, så dette mål handler om at sikre, at vi er bedre forberedt med bæredygtige løsninger til at arbejde mod balance.
Dette lille kinesiske hjul er en simpel repræsentation af det kontinuerlige spindehjul i produktionen.

#10 - MINDRE ULIGHED

Dette mål kæmper for en anden form for lighed. Velstand skal fordeles blandt befolkningen i en retfærdig proces, uanset køn, race, økonomisk status eller religiøs tro. Når vi først kan finde en måde at arbejde sammen og finde lige fod på, er ændringer lige rundt om hjørnet.
Denne charme er en formørkende måne, der viser, at mørke tider er midlertidige, og ændringer er på vej.

#11 - BÆREDYGTIGE BYER & lokalSAMFUND

Dette mål handler om at skabe moderne og bæredygtige byer for alle at trives i. Fællesskab betyder at dele en følelse af samhørighed med andre som et resultat af at dele holdninger, interesser og mål.
Som symbol på dette mål har vi skabt en enkel diamantform, der repræsenterer den styrke og stabilitet, der er nødvendig for at danne et blomstrende samfund.

#12 - ansvarligT forbrug & produktion

En ren og sund planet er en glad planet!
Dette mål fremmer måder at holde vores jord bæredygtig ved at reducere, genbruge og genanvende.
Uendeligheds-symbolet er et simpelt motiv for at minde os selv om at leve bæredygtigt, samtidig med at det betegner et ubrydeligt bånd.

#13 - KLIMAINDSATS

Alle lande i verden kan se de drastiske konsekvenser af klimaforandringerne. Det kræver en øjeblikkelig kollektiv indsats.
Lad os bekæmpe klimaforandringer ved at støtte dette uddannelsesmæssige og innovative mål!
Dette smykke symboliserer vores hjem, jorden, og er et symbol for dig for at huske hvad der vigtigt, og hvad vi kæmper for at beskytte.

#14 - LIVET I HAVET

Vidste du, at 70% af jorden er dækket af vand? Vi er måske ikke klar over det, men havet er vigtigere for os, end du måske tror. Dette mål arbejder på at eliminere forurening for at hjælpe alt liv under vand. Lad dette lille smykke tjene som en påmindelse om dine undersøiske venner.
Fisken er et symbol på renselse, held og helbredelse.

#15 - LIVET PÅ LAND

Vores liv er afhængig af jorden i forhold til ernæring og levebrød. For eksempel leverer planteliv 80 procent af vores kost, og landbruget er en vigtig økonomisk ressource og middel til udvikling. Derudover er målet vigtigt for at afbøde klimaforandringernes konsekvenser. Dette mål er til for at minde dig om, hvor vigtige jordskove er og at kæmpe mod skovrydning og jordforringelse.
Dette smykke, der symboliserer livets træ, repræsenterer disse skove såvel som alt liv på jorden.

#16 - FRED, RETFÆRDIGHED & STÆRKE INSTITUTIONER

Dette mål kæmper for fredelige og inkluderende samfund såvel som tilgængelig retfærdighed for alle. Duen er et almindeligt, gammelt symbol for fred, der stammer fra historien om Noahs Ark. En due med en olivengren frembragte ordet om, at freden kom, og stormene ville falde ned.
Bær dette vedhæng for altid at have en fredelig energi omkring dig.

#17 - PARTNERSKAB FOR HANDLING

Det endelige mål og et af de vigtigste, dette betyder den forening, der er nødvendig fra hele verden for at arbejde sammen for at gøre denne drøm til virkelighed. 
Hver sten skaber en samlet, farverig cirkel, der repræsenterer partnerskab og uendelighed.

Lær mere om Verdensmålene