#YesWithLoveDarling

Ved at svare på vores anmodning med hashtagget #YesWithLoveDarling accepterer du følgende:

Du giver With Love Darling gennem With Love Darling Aps, i det følgende benævnt "With Love Darling" en ikke-eksklusiv, royaltyfri verdensomspændende licens til at bruge billeder, bevægende indhold (videoer) og/eller musik, som du har svarede #YesWithLoveDarling, i det følgende benævnt "Fotos, bevægeligt indhold (videoer) og/eller musik" for sin markedsføring og/eller i sin annoncering, herunder onlinebutikken, sociale medier – With Love Darling kanaler og betalte sociale medier og andre kunder kommunikation. Med kærlighed må Darling bruge, reproducere, distribuere, kombinere med andre materialer, ændre og/eller redigere dine billeder, bevægende indhold (videoer) og/eller musik efter eget skøn.

Du erklærer og garanterer hermed, at (i) du er 18 år eller ældre (ii) du ejer alle rettigheder til og til dine billeder, bevægende indhold (videoer) og/eller musik, (iii) du har tilladelse fra enhver person(er) optræder i dine billeder, bevægende indhold (videoer) og/eller musik for at give rettighederne heri, (iii) With Love Darlings brug af dine billeder, bevægende indhold (videoer) og/eller musik vil ikke krænke nogen tredjeparts rettigheder eller enhver lov. Du fritager og frigør hermed With Love Darling for enhver forpligtelse til at betale dig for enhver brug af dine billeder, bevægende indhold (videoer) og/eller musik og enhver af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt deri i forbindelse med de ovenfor beskrevne anvendelser; og du hermed frigiver, frigiver og accepterer at holde With Love Darling og enhver person, der handler på With Love Darlings vegne, skadesløs fra alle krav, krav og forpligtelser overhovedet i forbindelse med brug af billederne, bevægende indhold (videoer) og/eller musik som beskrevet ovenfor.