Vandmangel påvirker mere end 40% af verdens befolkning

Det er et alarmerende tal, som forventes endnu højere i takt med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne.

Verdensmål nr. 6 kæmper for at sikre adgang for alle til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Universel adgang til sikkert og billigt drikke-vand inden 2030 kræver beskyttelse- og genoprettelse af vandrelaterede økosystemer.

En klar blå vanddråbe, repræsenterer det rene vand vi alle har brug for.
Dit ønske om forandring helt tæt på hjertet.
Et luksuriøst smykke for livet.